Coaching projectteams

Projectcoaching is een vorm van begeleiding die focust op het resultaat van het project en de kwaliteit van het proces. In een project leren projectleden niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor hun individuele taken maar ook voor de performance van het team als geheel.

Waarom een projectcoach?

Een projectteam bestaat meestal uit een groep specialisten die vanwege hun specifieke kennis en kunde in het project zijn gevraagd. Er is veel aandacht voor inhoud, techniek en proces. Dat is ook nodig, maar het ontbreekt vaak aan aandacht en zorg voor de menselijke factor.

Hoe functioneert het team als geheel, begrijpen zij elkaar en stemmen zij doelen en deadlines op elkaar af? Hoe is de interactie tussen teamleden, opdrachtgever en externe partijen? Wat speelt er bij de individuele teamleden en hoe functioneren zij onder hoge werkdruk? Werkdruk en stress ontstaan bijna altijd naarmate het project vordert.

Het aantrekken van een projectcoach helpt om de menselijke factor in het team te versterken.

Wat maakt een project succesvol?

Een duidelijke beschrijving van het projectdoel en -resultaat en het hebben van een gemeenschappelijk doel zijn voorwaarden om een project succesvol te maken. Van grote invloed op het eindresultaat is de menselijke factor. Het functioneren van het team en het behalen van het succes worden bepaald door:

  • kwaliteit
  • verantwoordelijkheid
  • openheid
  • vertrouwen
  • plezier

De coaching van het projectteam zal zich toespitsen op deze vijf onderwerpen.

Wat doet een projectcoach?

  • teamcoaching (verbeteren van de samenwerking, de onderlinge communicatie en leren geven en ontvangen van feedback)
  • individuele coaching (versterken van talenten, ontwikkelen van competenties die nodig zijn bij projectmatig werken, versterken van zelfvertrouwen, loslaten van belemmerende overtuigingen, stressreductie)
  • vertrouwenspersoon voor de projectleden en de projectmanager
  • werken met de vijf succesfactoren

Een projectcoach werkt altijd in nauwe samenwerking met de projectmanager. Daar waar de projectmanager eindverantwoordelijk is en aandacht heeft voor de inhoud en het proces, zal de projectcoach zorgen voor de menskant van het project. Zo zal projectcoaching ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de projectleden.

Wil je meer weten over projectcoaching? Bel of mail voor informatie of het maken van een afspraak.

Copyright © 2009 – 2020 De CoachZaak – Daam Fockemalaan 22 – 3818 KG Amersfoort – 06 21814481