Intervisie

Is intervisie interessant voor jullie organisatie?

Intervisie biedt medewerkers de mogelijkheid om vakinhoudelijke kennis te vergroten, talenten te ontplooien en te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden professionele begeleiding, zorgen voor een veilige setting en houden regie op inhoud en structuur. Een zeer effectieve methode waar inzet, verbinding en plezier samen gaan. Heb jij veel collega’s, maar voer je je werk vooral alleen uit, dan is intervisie heel belangrijk. Denk hierbij aan werknemers in het onderwijs, de zorg, adviesbureaus, accountancy of professionals die als expert worden gedetacheerd in projecten.

Wat is intervisie?

Intervisie is een gestructureerde en collegiale vorm van leren. Medewerkers komen een aantal keer per jaar samen in een vaste groep om ervaringen, uitdagingen en vraagstukken uit hun werk te bespreken. Door een open houding kunnen ze van elkaars kennis en ervaring leren. En ze krijgen inzicht in hun eigen handelen. Wat maakt dat ze op een bepaalde manier reageren. Dat noemen we de onderstroom. We onderzoeken drijfveren, overtuigingen, belemmeringen en kernwaarden.  

Begeleiding

De intervisiegroep wordt begeleid door Femke Wessels van De CoachZaak. Zij zorgt voor een veilige setting waarin iedereen wordt uitgenodigd om te leren en zich te ontwikkelen.

Voordeel van een ervaren en externe intervisiebegeleider, is dat alle deelnemers hun aandacht bij de vraagstukken kunnen houden en dat de intervisie goede resultaten oplevert. Mensen steken tijd en energie in de bijeenkomsten en willen er een positief gevoel aan over houden. Daar zet De CoachZaak zich graag voor in.

Er wordt in een specifiek format gewerkt. Zo kan op een constructieve manier van gedachten worden gewisseld en leert iedereen er van. Ook kan door de intervisiebegeleider inhoudelijke kennis worden toegevoegd. Denk hierbij aan communicatievaardigheden, conflicthantering, werk privé balans, integriteit of stresshantering. Dit is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en van de groep. Dit stemmen we uiteraard van te voren met elkaar af.

Voordelen van intervisie:
  • Reflectie op eigen handelen: Intervisie biedt medewerkers de mogelijkheid om kritisch naar hun eigen handelen te kijken. Dit doen ze door situaties en casussen uit de praktijk te bespreken. Hoe worden beslissingen genomen? Voor welke dillema’s vole ik mij geplaatst? Waarom geeft deze situatie mijn zo’n naar gevoel? Het proces van reflectie stelt medewerkers in staat om bewuster te worden van hun sterke punten. Het stelt hen in staat stelt om hun professionele prestaties te verbeteren en het draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling.
  • Leren van collega’s: In intervisiegroepen krijgen medewerkers de kans om te leren van de kennis en ervaring van hun collega’s. In een veilige setting, omdat er strikt vertrouwelijk met de inhoud van de bijeenkomsten wordt omgegaan. Door verschillende perspectieven en inzichten te delen, kunnen ze nieuwe oplossingen ontdekken en hun denkprocessen verbreden. Er is veel ruimte om te luisteren, met aandacht, zonder oordeel.
  • Feedback ontvangen: Intervisie biedt medewerkers een waardevol platform om constructieve feedback te ontvangen van hun vakgenoten. Feedback kan betrekking hebben op verschillende aspecten, zoals communicatie, probleemanalyse, presentatievaardigheden, dillema’s, ethisch handelen, enzovoort. Feedback is voor alle deelnemers leerzaam. We kampen vaak met dezelfde vragen. De intervisiebegeleider zorgt dat feedback op een constructieve manier wordt ingezet met respect voor de deelnemers. De CoachZaak richt zich altijd op de positieve aspecten. Dit doen we niet voor niets. Onze visie hierop delen we graag.

     

  • Vergroten van probleemoplossend vermogen: In intervisiegroepen bespreken medewerkers diverse casussen en uitdagingen uit de praktijk. Door actief deel te nemen aan discussies en het delen van ideeën, worden ze uitgedaagd om hun probleemoplossend vermogen te vergroten. Intervisie stimuleert creatief denken en helpt medewerkers bij het ontwikkelen van flexibele denkvaardigheden, die essentieel zijn in een snel veranderende wereld.
  • Kennis delen: Intervisie biedt medewerkers de kans om hun professionele netwerk uit te breiden als de intervisie wordt georganiseerd met verschillende onderdelen van een organisatie (bijv. verschillende filialen van een concern of verschillende scholen van een stichting). Dit opent de deur naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, het delen van kennis en het vergroten van de inzetbaarheid.
  • Bevorderen van ethisch handelen: Intervisie biedt medewerkers een platform om in een veilige en vertrouwelijke setting ethische dilemma’s te bespreken. Iedereen krijgt hier wel eens mee te maken. Het zijn een van de lastigste dillema’s waar je letterlijk van wakker kunt liggen. Door deze onderwerpen te bespreken en te reflecteren op de mogelijke consequenties van je handelwijzen, word je aangemoedigd om ethisch verantwoorde beslissingen te nemen. Dit bevordert een cultuur van integriteit, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden voor intervisiebegeleiding in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en verkennend gesprek. We denken graag mee over wat jouw organisatie nodig heeft om intervisie op een goede manier te implementeren.

Geïnteresseerd in wat wij nog meer voor jouw organisatie kunnen betekenen? Bijvoorbeeld in het coachen van medewerkers. Kijk dan hier.

Copyright © 2009 – 2022 De CoachZaak – Daam Fockemalaan 22 – 3818 KG Amersfoort – 06 21814481